Zalety i wady zazębienia ewolwentowego

Jedyną wadą zazębienia ewolwentowego jest to, że współpraca odbywa się między dwoma zębami o wypukłych powierzchniach boków, a tym samym powierzchnia dolegania jest mała; wobec tego naciski przypadające na jednostkę powierzchni styku są dość duże, co pociąga za sobą silniejsze zużycie zębów, a jednocześnie zmniejszenie sprawności w stosunku do zazębienia cykloidalnego.

Zalet zazębienia ewolwentowego jest natomiast kilka.

Jedną z nich jest to, że zazębienie ewolwentowe jest zupełnie nieczułe na zmianę odległości osi kół współpracujących, gdyż odbywa się równie poprawnie jak przy teoretycznej odległości osi.

Obróbka zębów może być przeprowadzona bardzo dokładnie przy pomocy kilku metod bardzo prostych, co stanowi drugą bardzo istotną i ważną zaletę zazębienia ewolwentowego. Dzięki tej zalecie można podwyższyć sprawność zazębienia. Należy również nadmienić, że sprawdzanie poszczególnych elementów składowych uzębienia (podziałki, zarysu, kąta przyporu itd.) nie nastręcza zbytnich trudności. Aparatura pomiarowa jest pod względem konstrukcji bardzo prosta i łatwa w obsłudze.

Ostatnią wreszcie zaletą jest stałość kierunku działania nacisku na zęby, który przebiega wzdłuż prostej linii przyporu, wskutek czego nie występują wahania nacisków, a tym samym nie występują z tego powodu drgania i dodatkowe obciążenie dynamiczne wpływające na niszczenie zębów przy zazębieniu cykloidalnyrn.

Drukuj