Zastosowanie zazębienia cykloidalnego

Zazębienie cykloidalne znajduje stosunkowo ograniczone zastosowanie, czego powodem są jego znaczne i liczne wady wyszczególnione w ustępach poprzednich. Stosuje się je w zegarkach i zegarach, do mechanizmów podziałowych (krzyż maltański) na tłoki obrotowe dmuchaw powietrznych itp. przekładniach wolnoobrotowych i przenoszących niewielkie obciążenia.

W zegarkach i podobnych mechanizmach znajduje zastosowanie zarówno przekładnia obustronna normalna, jak również jednostronna — palcowa. Paniiętać jednak należy, że występują tu koła zespołowe i dlatego spotyka się hypocykloidy odtaczane promieniem równym połowie podziałowego promienia najmniejszego z kół zespołu.

W dmuchawie powietrznej (kapsłowej) występuje zazębienie cykloidalne ograniczające się do 2 lub 3 zębów (tłoków obrotowych).

Stopień pokrycia 2- lub 3-zębnej dmuchawy jest tak mały, że o wzajemnym ciągłym zazębianiu się nie może być mowy. Wobec tego na zewnątrz dmuchawy, na osiach tłoków obrotowych osadzone są koła, które zazębiając się powodują synchroniczne obroty tłoków. Dmuchawy te wykazują dużą wydajność, tłoki jednak muszą być bardzo, dokładnie i starannie obrobione, co można dokonać, przy niezbyt dużych rozmiarach zębów (tłoków), metodą obwiedniową za pomocą specjalnie ukształtowanego noża Feli owsa, natomiast tłoki większych rozmiarów można obrobić przy użyciu wzorników (kopiałów) na strugarkach, frezarkach lub szlifierkach. W tych ostatnich przypadkach trudno uzyskać dostateczną dokładność. Dlatego też zamiast zębów o zarysie cykloidalnym spotyka się coraz częściej zęby o zarysie ewolwentowym.

Drukuj