Zalety i wady zazębienia cykloidalnego

Jedną z głównych zalet normalnego zazębienia cykloidalnego jest to, że w stosunku do powszechnie stosowanego zazębienia ewolwentowego wykazuje stosunkowo małe zużycie zębów. Wynika to zarówno z tego, że poślizgi kształtują się korzystniej niż przy zazębieniu ewolwentowym, jak również z tego, że dzięki współpracy wypukłej części boku (głowy) zęba jednego koła z wklęsłą częścią boku (stopy) zęba koła współpracującego wielkość powierzchni dolegania jest duża a więc i naciski przypadające na jednostkę powierzchni styku są mniejsze, a co za tym idzie — zęby się mniej zużywają.

Drugą zaletą jest to, że sprawność normalnej przekładni o zazębieniu cykloidalnym jest wyższa od sprawności przekładni o zazębieniu ewolwentowym.
Tym zaletom zazębienia cykloidalnego przeciwstawiają się następujące wady:
a) w związku ze współpracą wypukłych części boków zębów z wklęsłymi zazębienie cykloidalne nie dopuszcza się zmiany odległości osi;
b) obróbka zębów może być przeprowadzona na ogół metodą 'kształtową, a więc przy użyciu narzędzia o kształcie wrębu. Metoda ta nie gwarantuje dużej dokładności;
c) wskutek zmienności kierunku i wielkości nacisków powstają hałasy wywołane drganiami i dodatkowe obciążenia dynamiczne.

Wobec tego zazębienia cykloidalnego nie można stosować w przypadku konieczności przenoszenia dużych obciążeń i przy dużych prędkościach obwodowych.

Drukuj