Przekładnie zębate

Koła zębate pracują co najmniej parami tworząc tzw. przekładnię zębatą. Współpraca następuje przez zazębianie się kół.

Zazębianie może mieć dwojaki charakter:
a. Zazębienie czołowe występujące w powierzchni czołowej i równoległych do niej. Mamy wówczas do czynienia z przekładnią czołową. Przekładnia o tym zazębieniu nosi nazwę przekładni śrubowej.

Zazębienie śrubowe jest możliwe zarówno przy współpracy kół walcowych, jak również przy zastosowaniu kół stożkowych.

W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z tzw. przekładnią hypoidalną.

Szczególnym przypadkiem walcowej przekładni śrubowej jest przekładnia ślimakowa złożona ze ślimaka i ślimacznicy (koła ślimakowego).

Drukuj