Wymagania co do przekładni zębatych

Od przekładni zębatej wymaga się:
1. równomiernego przenoszenia ruchu,
2. pewności (niezawodności) ruchu,
3. spokojnej (bez hałasu) pracy,
4. jak najdłuższego okresu trwania.

Wszystkie wymienione punkty są niezmiernie ważne. Nierównomierny bieg wywołuje przyspieszenia lub opóźnienia mas wirujących napędzanych przekładnią zębatą, a tym samym wzrost dynamicznego obciążenia. Nie pozostaje to oczywiście bez wpływu na pewność ruchu jak również na spokój ność biegu.

Pewność biegu jest uzależniona z jednej strony od wielkości sił działających na koła zębate, przy czym poważną rolę odgrywają siły dynamiczne, z drugiej zaś od wielkości stopnia pokrycia (liczby przyporu).

Spokojność (cichobieżność) biegu zależy: od błędów podziałki, nieprawidłowości boków zębów, mimośrodowości nacięcia zębów względem osi obrotu, niegładkości zębów i wreszcie od ilości sekundowych zazębień. Każdy z tych czynników jest powodem hałasu, bardzo przykrego dla otoczenia

Ostatni wreszcie punkt dotyczy wymagania jak najdłuższego okresu trwania. Zależy to od wielkości i charakteru sił działających, które z jednej strony wywierają wpływ na wytrzymałość, z drugiej zaś na zużywanie się zębów. Zarówno jeden, jak również drugi czynnik wymaga odpowiedniego materiału i jego obróbki cieplnej. Zużywanie się zębów zależy ponadto od: 1) wielkości dróg poślizgowych współpracujących ze sobą zębów, 2) wielkości największego naprężenia dociskającego występującego pod działaniem sił (zasada Hertza), 3) staranności i dokładności wykonania odległości osi w skrzynce i ich równoległości względnie prostopadłości, 4) staranności montażu, 5) jakości smaru i sposobu smarowania, 6) dokładności wykonania zębów.

Drukuj