Średnice i długość ślimaka

Spośród trzech średnic charakteryzujących uzębienie ślimaka, a mianowicie średnicy podziałowej, średnicy zewnętrznej (wierzchołków) oraz średnicy rdzenia, tylko jedną można przyjąć niezależnie od pozostałych. Tą niezależnie przyjmowana średnicą ślimaka jest najczęściej średnica rdzenia, a niekiedy średnica podziałowa. Po przyjęciu jednej średnicy ślimaka pozostałe jego średnice oblicza się, przyjmując odpowiednie wysokości głowy i stopy zęba.

 Jak już wiadomo z rozważań wytrzymałościowych, średnica rdzenia w ślimaku musi być na tyle duża, aby zabezpieczyć dostateczną wytrzymałość oraz sztywność wału ślimaka i to biorąc pod uwagę zarówno obciążenie wynikające z przenoszonego przez przekładnię ślimakową momentu, jak również i obciążenie pochodzące od sił zewnętrznych przekładni motovario, a więc ewentualnie od siły naciągu pasa czy też od siły międzyzębnej w przekładni napędzającej wał ślimaka. Ze względu na wytrzymałość, a jeszcze bardziej ze względu na sztywność, pożądana jest możliwie duża średnica rdzenia. Jeżeli uda się ją zapewnić dostatecznie dużą, to można zastosować ślimak nasadzany. Wówczas z kolei i do obróbki zębów ślimacznicy można zastosować ślimakowy frez nasadzany, który jest tańszy od freza jednolitego. Przy tym jest rzeczą zupełnie oczywistą, że przez swoją sztywność ślimak o dużej średnicy rdzenia zapewnia lepsze warunki zazębienia.

Ujemną natomiast stroną dużej średnicy rdzenia ślimaka jest mały kąt wzniosu linii zębów i niska sprawność zazębienia. Ze względu na sprawność przekładni korzystniej jest stosować większe kąty wzniosu linii zębów. Charakter krzywych sprawności wskazuje, że przy wzroście kąta y powyżej 20-25° sprawność przekładni zmienia się jednak stosunkowo niewiele. Dlatego też zbyt duże kąty y, zwłaszcza wtedy, gdy uzyskiwane są drogą zbytniego pogorszenia sztywności ślimaka, nie dają dobrych rezultatów. Najkorzystniejsza jest średnica rdzenia o takim wymiarze, który zapewnia jeszcze dobrą sprawność, ale jest również w stanie zabezpieczyć dostateczną sztywność ślimaka. Dla wstępnego wyboru średnicy ślimaka można korzystać z zaleceń Tuplina, Walker'a, lub z sugestii norm A. G. M. A.

Drukuj