Przygotowywanie wyrobów hutniczych

Wyroby hutnicze w postaci prętów kalibrowanych, tj. ciągnione, łuszczone oraz szlifowane, w zasadzie nie są poddawane zabiegom przygotowawczym. Pręty tego rodzaju są używane do wyrobu drobnych części na rewolwerówkach i automatach.
Wyroby hutnicze walcowane są obcinane na żądane długości w celu przygotowania z nich surówek dla oddziałów mechanicznych. W nowoczesnych zakładach w sąsiedztwie składów wyrobów hutniczych, oprócz obcinania, wykonuje się obróbkę czół, nakiełkowanie, obróbkę zgrubną i wstępne wiercenie otworów o dużych średnicach. Istnienie takiego oddziału uwalnia wydział mechaniczny od wykonywania wstępnych operacji i obróbki zgrubnej, upraszcza ewidencję rozchodów i w wysokim stopniu ułatwia i usprawnia organizację.

Do obcinania wyrobów hutniczych stosuje się następujące urządzenia:
a) piły ramowe (dla małoseryjnej produkcji),
b) piły tarczowe,
c) obcinarki (pracujące jednym lub dwoma nożami),
d) automaty obcinarkowe,
e) piły taśmowe,
f) obcinarki pracujące ściernicami bakelitowymi,
g) piły ścierne,
h) prasy ze specjalnymi przyrządami do obcinania bezodpadowego (w produkcji masowej),
i) nożyce krążkowe,
j) nożyce gilotynowe,
k) nożyce dźwigniowe,
l) obrabiarki do cięcia wyrobów hutniczych kształtowych i przebijania otworów.

W zależności od rodzaju zastosowanej obrabiarki należy przewidzieć odpowiedni naddatek na obcięcie.

Nakiełkowanie jest wykonywane po uprzedniej obróbce czół surówek przeznaczonych na części o powierzchniach obrotowych. Do nakiełkowania używa się obrabiarek, zwanych frezarko-nakiełczarkami, na których w jednym zamocowaniu są jednocześnie obrabiane oba czoła frezami, a następnie po przesunięciu surówki na drugą pozycję są jednocześnie nawiercane oba nakiełki.

Drukuj