Przygotowywanie odlewów

Wierzchnie warstwy odlewu mają tzw. naskórek odlewniczy, składający się z przywartej masy formierskiej oraz metalu utwardzonego na skutek szybszego chłodzenia. Zależnie od stopnia zanieczyszczenia powierzchnie odlewów czyści się kulkowaniem (piaskowaniem) lub młotkami pneumatycznymi. Odlewy o małych powierzchniach czyści się w bębnach obrotowych, a o dużych — na przenośnikach przechodzących przez komorę do kulkowania.
Przed obróbką na wydziałach mechanicznych odlewy powinny być obrobione zgrubnie u dostawcy lub w oddzielnym pomieszczeniu przy magazynie, aby w czasie obróbki dokładnej nie następowało zanieczyszczenie prowadnic suportów, łożysk i innych mechanizmów obrabiarek. Przy obróbce zgrubnej, szczególnie żeliwa, powstają znaczne ilości pyłu, mające silne własności ścierne. Obróbka zgrubna jest stosowana w celu uzyskania kształtu zbliżonego do kształtu określonego rysunkiem. Dzięki stosowaniu obróbki zgrubnej, podczas obróbki dokładnej nie występują nadmierne siły skrawania, a więc znacznie wzrasta trwałość narzędzi. Ponadto obróbka zgrubna ułatwia likwidację naprężeń własnych. Usunięcie naskórka stwarza warunki do samorzutnego wyzwalania się naprężeń własnych w temperaturze otoczenia lub umożliwia zastosowanie w tym celu specjalnej obróbki cieplnej.

Przed obróbką odlewy powinny być pomalowane. Części, których powierzchnie nie obrabiane będą stykały się z olejami, należy pokrywać materiałami lakierniczymi olejoodpornymi.

Drukuj