Przygotowywanie odkuwek

Sposób przygotowania odkuwki zależy od jej kształtu i wymiarów oraz metody jej wytwarzania.
Odkuwki wykonane w matrycach wymagają okrojenia rąbka, powstałego wzdłuż linii podziału matrycy z nadmiaru materiału wypływającego w czasie kucia. Odkuwki wykonywane na kuźniarkach nie wymagają okrojenia rąbka. Po usunięciu rąbka odkuwki o małych powierzchniach oczyszcza się w bębnach obrotowych napełnionych śrutem stalowym lub z żeliwa ciągliwego, a odkuwki o dużych powierzchniach — na przenośnikach przechodzących przez komorę do kulkowania (piaskowania). Następnie poddaje się je obróbce cieplnej i powtórnie czyści. Wymienione operacje dotyczą szczególnie odkuwek ze stali o dużej zawartości węgla (powyżej 0,5%).

W przypadku twardej i trudnej do usunięcia zgorzeliny w celu jej zmiękczenia stosuje się trawienie odkuwek w podgrzanych roztworach kwasów. Do operacji przygotowania odkuwek zaliczamy również prostowanie i skórowanie. Skórowanie ułatwia wykrywanie wad oraz wykonywanie baz. Odkuwki mające próbki kwalifikacyjne znaczy się numerem takim samym jak próbkę, którą następnie należy obciąć.

Drukuj