Określanie naddatków międzyoperacyjnych

Określanie naddatków międzyoperacyjnych rozpoczynamy od ostatniej operacji. Określając wartość naddatku międzyoperacyjnego należy wziąć pod uwagę, że w danej operacji powinny być:
a) usunięte ślady poprzedniej obróbki;
b) osiągnięta właściwa dla danej operacji dokładność wymiaru kształtu i powierzchni;
c) usunięta warstwa odwęglona i ewentualne odkształcenia w przypadku, gdy daną operację poprzedza obróbka cieplna.

Na wartość naddatku wpływają ponadto:
a) kształt i wymiary części;
b) rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest część;
c) rodzaj i odmiana obróbki w operacjach rozpatrywanej i poprzedzającej ją;
d) wymagania techniczne.

Naddatki międzyoperacyjne na obróbkę mogą być określone dopiero po ustaleniu planu obróbki danej części.

Po określeniu naddatków w poszczególnych operacjach obróbki skrawaniem, ustalamy całkowity naddatek procesu technologicznego.

Bardzo często konieczne jest ustalenie naddatku całkowitego przed opracowaniem dokładnego planu obróbki. Wówczas wartość naddatku całkowitego określa się szacunkowo. Określenie szacunkowe naddatku ułatwia fakt, że największym składnikiem jest zawsze naddatek operacyjny w pierwszym etapie obróbki.

Drukuj