Wypraski

Wypraski ze spiekanych proszków metali. Części wytwarzane ze spiekanych proszków metali odznaczają się:
a) bardzo dużą dokładnością wymiarów i kształtu oraz małą chropowatością powierzchni,
b) dobrymi własnościami eksploatacyjnymi,
c) niskimi kosztami wytwarzania.

Wymienione czynniki spowodowały, że w budowie maszyn udział części ze spiekanych proszków metali stale wzrasta. W przemyśle maszynowym wykonuje się w ten sposób łożyska ślizgowe, koła zębate pomp olejowych, gniazda zaworów, popychacze zaworów itp.

Wypraski z tworzyw sztucznych. Obecnie w budowie maszyn coraz częściej stosuje się części z tworzyw sztucznych.

Części maszyn przenoszące znaczne siły (np. koła zębate) są wykonywane — na wtryskarkach — z tworzyw termoplastycznych (najczęściej z poliamidu) wzmocnionych szkieletem metalowym. Części obciążone małymi siłami, np. podkładki, nakrętki, tuleje łożyskowe, wykonuje się z samego tworzywa.
W instalacjach elektrycznych stosuje się części wykonywane z wy-prasek z tworzyw termoutwardzalnych. Materiałem wyjściowym jest w tym przypadku proszek (lub granulki). Wypraski kształtuje się w formach pod ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze. Dokładność wyprasek jest zależna od jednorodności tworzywa, dokładności wykonania formy i wymiarów rąbka prasowniczego. Dokładność możliwa do uzyskania wynosi:

Drukuj