Wyroby hutnicze

Rozróżnia się wyroby hutnicze:
a) walcowane,
b) kalibrowane (szlifowane, ciągnione oraz łuszczone). Znormalizowano następujące rodzaje materiałów walcowanych: pręty
o przekroju okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym, ośmiokątnym, prostokątnym (płaskowniki), kształtowym (kątowniki, ceowniki itp.), rury, blachy i druty.

Materiały kalibrowane otrzymuje się przez szlifowanie, ciągnienie i łuszczenie. Szlifowane mogą być pręty o przekroju okrągłym, sześciokątnym, kwadratowym i prostokątnym. Ciągnione mogą być pręty o przekroju okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym i ośmiokątnym oraz rury i druty. Łuszczone mogą być tylko wyroby o przekroju okrągłym.

Dokładność wykonania wyrobu hutniczego jest zależna od rodzaju wyrobu, jego przekroju i gatunku materiału. Wyroby walcowane mają największe odchyłki. Odchyłki te nie są jednakowe dla wszystkich przekrojów o tym samym wymiarze nominalnym, jak również dla takiego samego przekroju, lecz innego gatunku stali. Wyroby kalibrowane mają znacznie mniejsze odchyłki wymiarowe niż wyroby walcowane. Spośród wyrobów kalibrowanych najmniejsze odchyłki wymiarowe mają wyroby szlifowane, następnie wyroby ciągnione, a najmniej dokładne są wyroby łuszczone. Stosowanie zabiegów łuszczenia, ciągnienia i szlifowania ma na celu, poza osiągnięciem dokładnych kształtów i wymiarów., uzyskanie czystej i gładkiej powierzchni. Łuszczenie i szlifowanie mają ponadto na celu usunięcie z powierzchni płytkich wad powierzchniowych, a w stalach wysokowęglowych — usunięcie warstwy odwęglonej. 

Drukuj