Odkuwki części maszyn

Zależnie od sposobu wykonania rozróżnia się odkuwki:
a) swobodnie kute,
b) matrycowane na młotach i prasach,
c) matrycowane na kuźniarkach (na prasach poziomych),
d) walcowane na walcach kuźniczych.

Najmniej dokładne są odkuwki swobodnie kute, stosowane do prototypów i produkcji małoseryjnej. Wykonanie odkuwek pozostałych rodzajów jest związane z dużymi kosztami projektowania i wykonania urządzeń, matryc itp., i z tego powodu stosowanie tych odkuwek jest opłacalne tylko w produkcji wielkoseryjnej lub masowej.

Odkuwki matrycowane są wykonywane w czterech klasach dokładności: Z — zwykła, P — podwyższona, D — dokładna, BD — bardzo dokładna. Odkuwki matrycowane oraz walcowane są znacznie dokładniejsze od swobodnie kutych, a ponadto mają bardziej jednorodną strukturę materiału oraz korzystniejszy kierunek włókien.

Wybór sposobu kucia jest uzależniony od kształtu części, jej wymiarów oraz programu produkcji. Odkuwki drobne i wykonywane w bardzo dużych seriach oraz masowo są matrycowane na kuźniarkach, natomiast odkuwki długie wykonywane w dużych ilościach są walcowane na walcach kuźniczych. Inne odkuwki matrycowane wykonuje się na młotach lub prasach. Wartości naddatków na obróbkę, zbieżności oraz dokładności wykonania są podane w normie PN-74/H-94301.

Drukuj